Nápověda

na webu STING Aukce

STING Aukční portál

Děkujeme za Váš zájem využít aukční portál společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o. (dále jen „RK STING“). Níže uvádíme rychlý přehled informací pro zájemce o účast v aukci. Podrobné podmínky aukcí konaných RK STING naleznete v dokumentu STING Aukční řád.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít naše kontaktní informace v sekci Kontakty.

 

Jak se registrovat

Pokud máte zájem účastnit se v elektronické aukci na portálu aukce.rksting.cz, vytvořte si nejprve svůj uživatelský účet.

 1. Klikněte na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se a vyplňte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou Vaše e-mailová adresa a Vámi zvolené heslo pro následné přihlašovat k portálu aukce.rksting.cz.
 3. Na Váš e-mail zašleme Potvrzení emailové adresy. Kliknutím na aktivní odkaz v textu svou e-mailovou adresu potvrdíte.

Administrátor aukcí Vaši registraci schválí nejpozději do druhého pracovního dne. Poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení

 

Jaké jsou podmínky pro účast v aukci

Pro účast v konkrétní aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Přihlásit se do konkrétní aukce
 2. Doložit ověření Vaší totožnosti
 3. Složit aukční jistotu na účet RK STING

Pro účast v aukci je žádoucí seznámit se s podrobnými podmínkami aukcí v dokumentu STING Aukční řád.

 

Jak se přihlásit k aukci

Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu na portálu aukce.rksting.cz (viz výše) zadáním Vaší e-mailové adresy a hesla.  

 1. Klikem na název vybrané aukce se zobrazí detailní informace o nemovitosti a vyhlášené aukci
 2. Seznamte se s uvedenými informacemi o nemovitosti a aukci, zejm. v dokumentu Aukční vyhláška 
 3. Stiskem tlačítka "Přihlásit se" odešlete svou přihlášku do této konkrétní aukce

Na Váš e-mail obdržíte podrobné instrukce k ověření Vaší totožnosti (vč. formuláře) a složení aukční jistoty, které jsou nezbytnými podmínkami pro účast v aukci.

 

Jak prokázat totožnost

Svou totožnost doložíte vyplněním formuláře, který obdržíte e-mailem po přihlášení do konkrétní aukce, ověřením svého podpisu a zasláním jedním z následujících způsobů:

 • Elektronickou konverzi formuláře s Vaším ověřeným podpisem zašlete na e-mail aukce@rksting.cz nebo do DS RK STING *)
 • Formulář ověřený kvalifikovaným podpisovým certifikátem zašlete na e-mail aukce@rksting.cz nebo do DS RK STING *)
 • Originál formuláře s Vaším ověřeným podpisem zašlete poštou na adresu RK STING

*) DS RK STING = Datová schránka společnosti RK STING

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Fyzická osoba, Právnická osoba

 

Jak složit aukční jistotu

Složení aukční jistoty vyžadujeme jako výraz seriózního přístupu účastníků aukce. Na straně RK STING jde o samostatný bankovní účet vyčleněný výhradně pro nakládání s aukčními jistotami.

 • Platební instrukce (tj. číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) obdržíte v rámci e-mailu ohledně ověření totožnosti.
 • Výši aukční jistoty a termín pro její složení najdete v detailu aukce, popř. v aukční vyhlášce k vybrané aukcí
 • Aukční jistotu lze uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet RK STING, platby aukční jistoty v hotovosti nepřijímáme.

Po ukončení aukce vracíme aukční jistotu účastníkům, kteří nejsou vybráni jako vítězové aukce, do 5 pracovních dnů po ukončení aukce.

 

Schválení účastníka aukce

Po splnění všech podmínek účasti v aukci Vám systém zašle e-mailem identifikátor k účasti v konkrétní aukci. Jste tak připraveni se aktivně podílet na aukci a aktivně činit příhozy/podání. Přesné datum a čas jsou pevně stanoveny u detailu aukce a v aukční vyhlášce na portálu aukce.rksting.cz.  

 

Jak se připojit k aukci

Do konkrétní aukce se můžete připojit nejdříve hodinu před jejím zahájením (viz výše), a to následjícím způsobem:

 1. Klikněte na Přihlášení, ve zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit.
 2. Úspěšné přihlášení ověříte tak, že se v pravém horním rohu zobrazí Vaše jméno.
 3. Klikněte na záložku Moje dražby (aukce) a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit.
 4. U již zahájené a probíhající aukce se Vám zobrazí box (pole) s kolonkou pro příhoz a podání.

 

Jak přihazovat v aukci

Svou nabídkovou cenu měníte příhozem (tj. stanovení částky navýšení) a podáním (tj. potvrzením částky příhozu), a to následovně:

 1. Váš příhoz činíte vyplněním kolonky příhoz a stiskem tlačítka Přihodit. Potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně je učiněno Váš podání.
 2. Vámi nabízená cena se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz budou zobrazeny v seznamu příhozů a budou zvýrazněny. 
 3. Podání je bráno za učiněné v případě, že Vám bylo systémem elektronických aukcí potvrzeno, tzn. po podání se nad aukcí zobrazila informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů/podání, aktuální nabídková cena a status nejvyššího podání se aktualizují automaticky v intervalu 10s.

 

Výše příhozu/podání

 1. Jako potvrzení souhlasu s nejnižším podáním, tj. počáteční cenou, nabídněte v boxu a kolonce jako první příhoz nulu.
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 10 000,- Kč).
 3. Pokud chcete učinit vyšší příhoz než minimální, pouze v boxu příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Jednotlivá podání

 1. Obecně platí, že účastníci aukce nemohou v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo. Elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, i kdyby k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Je-li učiněno podání v posledních 5 minutách trvání aukce, je doba aukce automaticky prodloužena o dalších 5 minut.

 

Jak probíhá výběr vítěze

Vlastník nemovitosti si podle podmínek STING Aukčního řádu vyhrazuje právo svou nemovitost ani po dokončené aukci neprodat, popř. si vybrat ze seznamu podání a účastníků pro něj nejvýhodnější nabídku. Vítězem aukce tedy není automaticky účastník, který učinil nejvyšší podání.

Oslovený účastník aukce je podle STING Aukčního řádu zavázán do dvou pracovních dnů uzavřít Smlouvu o rezervaci. Aukční jistina se tak stává rezervačním poplatkem. Pokud takový účastník svou povinnost se všemi důsledky neplní, má vlastník právo oslovit dalšího účastníka, který je opět podle STING Aukčního řádu zavázán do dvou pracovních dnů k uzavření Smlouvy o rezervaci. K dalšímu případném oslovení již dále nedochází.

Nejpozději 5. pracovní den jsou vráceny aukční jistiny účastníkům, kteří nebyli vybráni k uzavření Rezervační smlouvy.

 

Kompletní informace k průběhu aukcí

Veškeré podmínky a informace o průběhu aukce na STING aukčním portálu naleznete v dokumentu STING Aukční řád.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit s využitím kontaktních informací uvedených v části Kontakty.

Vaše Realitní kancelář STING, s.r.o.