Registrace dražitele

Přihlašovací údaje

E-mail *
Bude použito jako přihlašovací jméno.
Heslo *
Bude použito jako přihlašovací heslo. Heslo musí splňovat tyto náležitosti: Musí být dlouhé minimálně 8 znaků, musí obsahovat jedno velké písmeno a jednu číslici.

Registrace právnické osoby

Název
DIČ
Datová schránka

Kontaktní údaje

Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo
Telefon *
Ulice *
Město: *
PSČ *
Stát *
Číslo účtu
Na tento bankovní účet bude vrácena dražební jistota.
* odesláním formuláře prohlašuji, že souhlasím s aukčními podmínkami a zavazuji se tyto podmínky dodržovat.
* odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů.